Вызначце спосабы утварэння слоу:
пазнаць, письмо, па-брацку, стрэл, листапад.

1

Ответы и объяснения

2014-01-03T18:06:09+00:00
пазнаць <--- знаць - слова утворана пры дапамозе прыстаўкі па (прыставачны спосаб)
пісьмо <--- пісаць - слова утворана пры дапамозе суфікса м (суфіксальны спосаб)
па-брацку <--- брат - слова утворана пры дапамозе прыстаўкі па і суфікса цк (прыставачна-суфіксальны спосаб)
стрэл <--- страляць - слова утворана пры дапамозе адымання суфікса я і суфікса ць (нульсуфіксальны спосаб)
лістапад <--- ліст, падаць - слова утворана пры дапамозе складання асноў слоў (асноваскладальны спосаб)