1)Який зовнішньополітичний курс проводила Англія в 50-60-х роках 19 століття?
2)В результаті революції 1848-1849 р. кріпацтво було скасовано в....(країна)

1

Ответы и объяснения

2014-01-02T13:56:38+00:00
1)У 50-60-х pp. XIX ст. у зовнішній політиці Англія дотримувалася принципів, напрацьованих ще в попередньому столітті. її головною метою було збереження і примноження економічної та політичної могутності.  2 ) У 1848–1849 рр. Європу охопила загальноєвропейська демократична революція. Вона була спрямована проти режиму реакції, який встановився після розгрому імперії Наполеона І, проти пережитків феодалізму. В результаті революції вперше в історії в політичному житті Європи могли брати участь широкі народні маси. В європейських країнах почалося становлення демократичних інститутів, громадянського суспільства. Демократизація життя, піднесення соціальних рухів, дало поштовх до розгортання національно-