Транскрипция слов: фюзеляж, Вюртенберг, різьбяр, мереф’янський, пів’єпархії, ін’юрколегія, передз’їздівський, возз’єднання....

и если можна со знаками пом'якшення и наголос

1

Ответы и объяснения

2012-02-19T20:37:27+04:00

 фюзеляж [фюзеляж]

Вюртенберг[Вюртенберг ]

різьбяр[рiз'бйар]

мереф’янський[мереф'йанс'кий]

пів’єпархії[пiв'йерхiйi]

iн’юрколегія[iн'йурколегiйа]

передз’їздівський[передз'йiздiвс'кий ]

возз’єднання[воз:'йеднан:'я]