1)predstav'te vyrajenie v vide mnogochlena:

(p+q)^3

(x-2)^3

(c-d)^3

(3-b)^3

(c-3d)^3

2)predstav'te mnogochlen v vide kuba summy ili raznosti dvuh vyrazhenii:

27-27b+9b^2-b^3

8+12x+6x^2+x^3

m^3/27 - m^2n+9mn^2-27n^3

pomogite pliiiiiiz)))) garantiruyu luchwii otvet!!!))))

1

Ответы и объяснения

2012-02-19T15:18:49+00:00

(p+q)^3 =p₃+3p²q+3pq²+q³ 

(x-2)^3 =x³-3·4x+3·2x²-8= x³-12x+36x²-8 

(c-d)^3=c³-3c²d+3cd²-d³

(3-b)^3=27-27b+9b²-b³

(c-3d)^3=c³-9c²d+27cd²-27d³

 

2)predstav'te mnogochlen v vide kuba summy ili raznosti dvuh vyrazhenii:

27-27b+9b^2-b^3=(3-b)³

8+12x+6x^2+x^3=(2+x)³

m^3/27 - m^2n+9mn^2-27n^3=(m/3-3n)³