довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює (а=123) м, ширина-(b+213) м, а висота-(с+312)м. Запишіть формулу для знаходженя об`єму паралелепіпеда.Обчисліть значеня об`єму, якщо а=177,b=87,c=88

1

Ответы и объяснения

2013-12-25T21:43:13+00:00
V=a•b•c
V=(a+123)•(b+213)•(c+312)
V=(177+123)•(87+213)•(88+312)=300•300•400=
36000000(м^3)