якщо твердження правильне поставить плюс , якщо ні мінус.

1 ) функціональна група естерів - група СООН

2 ) перші члени гомологічного ряду карбонових кислот мають приємний запах

3) етилацетат за нормольних умов - тверда речовина

4) карбонові кислоти - слабкі електроліти

5) мурашина кислота може взаємодіяти із залізом

6) взаємодія карбонових кислот зі спиртами відбувається в присутності концентрованої сульфатної кислоти

7) зі збільшенням карбонового ланцюга сила карбонових кислот зменшується

8) карбонові кислоти взаємодіють із солями слабкіших кислот

9) естери гідролізуються в присутності лугів

10) оцтову кислоту використовують як коесервант у харчовій промисловості

11) пропіонова кислота - ізомер метилацетату

12) за збільшенням молекулярної маси естерів знижується їхня температура кипіння.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-02-18T00:55:28+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

Так:4, 6, 7, 8, 9, 10

Ні:1, 2, 3, 5, 11,12