. Установіть
відповідність між двома частинами твердження.

А) Сили, що виникають при взаємодії тіл,
Б) У стані спокою сили, які діють на тіло,
В) Сили, не спричиняють самого
руху, а лише
Г) Рівнодійні сили
1. Змінюють швидкість
2. Не зрівноважують одна одну
3. Взаємно компенсуються
4. Дорівнюють векторній сумі

діючих на тіло сил
5. Не залежать одна
від одної

1

Ответы и объяснения

  • mayli
  • светило науки
2013-12-24T14:37:22+00:00