Запишіть слова у дві колонки: відбувається,не відбувається спрощення.
Пристрас..ний,кількіс..ний,доблес..ному,контрас..ний,знавіс..нілий,радіс..ний,хвас..нути,
зап'яс..ний,у мас..ному.
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Ответы и объяснения

2013-12-23T22:12:36+04:00
Контрастний, хвастнути, зап'ястний.
Спрощення: пристрасний, кількісний, доблесний, знавіснілий, радісний, у масному.