Ответы и объяснения

2013-12-23T18:45:30+04:00
Чим запам’ятався менi Павлик iз оповiдання Спиридона Черкасенка “Маленький
горбань”
Я читала багато творiв про дiтей, але тi почуття, якi збентежили душу пiсля
знайомства з оповiданням Є. Черкасенка “Маленький горбань”, важко визначити одним
словом. Тут
Ї i спiвчуття до хлопчика з глибокими променистими очима, “що одсвiчували далеко
захованим смутком”, i розпач вiд слiв дiда Антипа: “Яка там доля таким! З
ïхньою долею далеко не заïдеш”. I захоплення неосяжною добротою душi
маленького горбаня: “за великим Павликовим горбом дiти ще не вмiють побачити
чудового серця його”.
Дивно, але я чомусь зовсiм не уявляла цього горба, який спотворив хлопчика, бо
сонце його душi своïм промiнням наче закривало цей горб. I починаєш розумiти,
що потворна чи просто неприваблива зовнiшнiсть може ховати в собi справжнi душевнi
скарби.
Сутичка двох дуже несхожих хлопчикiв
Ї слабосилого, вразливого Павлика-горбаня i задерикуватого верховоди хлопцiв
Захарка
Ї уявляється менi як сутичка добра i зла. I нехай боязкий i нерiшучий Павлик
набагато слабкiший за гнiвного Захарка, але своєю душею вiн сильнiший, величнiший.
Павлик проймається спiвчуттям i жалем до свого переляканого ворога, коли тому
загрожує покарання вiд старого дiдуся Антипа. Тiльки тепер Захарко прозрiває i
бачить прекрасне серце хворого хлопчика, його лагiднiсть, щирiсть i чистоту
почуттiв.
Неначе усi найкращi якостi людськоï душi зiбралися у мiй спотворенiй природою
дитинi, щоб потiм випромiнювати добро. Добро, яке навчить людей бути уважними,
спiвчутливими i лагiдними один до одного.
Я знаю, що хлолчик-горбань Павлик запам’ятається менi надовго. I не тiльки
своïм чистим i лагiдним серцем, а й не вирiшеним для мене питанням: “Чи зможе
вiн таким залишитися на все життя.