Відредагуйте словосполучення:

- захворівший грипом;

- гостра біль в області серця;

- виховні міроприємства;

- дякую вас;

- українець по походженню.

- займати посаду;

- приймати участь;

- завідуючий відділенням;

- дезінфікуючий засіб;

сама складна операція

- болезаспокоююча дія;

- довідник по фітотерапії;

- діюче законодавство;

- на протязі року;

- повістка денна.

- виписка з протокола;

- знеболюючий засіб;

- відсутній по хворобі;

- важке положення хворого;

- висловити свою власну думку.

- багатий вітамінами;

- оточуюче середовище;

- домашній адрес;

- матеріальне положення;

- заступник директора по виховній роботі.

- самий активний студент;

- лічити хворого;

- здати екзамен;

- говорити на українській мові;

- вибувший із стаціонару.

- завідуючий терапевтичним відділенням;

- біль в області шлунка;

- відпустка по хворобі;

- міроприємство щодо оздоровлення;

- виписка з історії хвороби.

- відношення до роботи;

- жарознижуючий засіб;

- у важкому становищі;

- характеристика на студента ІІІ курсу;

- учбовий процес.

- зворотній адрес;

- більше семидесяти відсотків;

- секретарка взяла відпустку;

- прошу Вашого дозволу на звільнення від занять;

- згідно наказу.

- виключення з правил;

- на любий випадок;

- інструктаж по техніці безпеки;

- згідно домовленості;

--підпис завірено

- запущена хвороба;

- сумлінне відношення до навчання;

- консультації по вівторках і п’ятницях;

- підписка на газети та журнали;

--ліки від усяких хвороб

- послати по пошті;

- у відповідності з рішенням;

- є одна вільна вакансія;

- дезінфікуючий розчин;

- заключити договір.

- діяти згідно розпорядження;

- на слідуючий зупинці;

- керівництво підприємства рахує, що...;

- я вибачаюсь;

- на протязі минулих двух місяців.

- я рахую, що студенти...;

- засіб від будь-якої нежиті;

- закрити двері кабінету;

- пропуски занять по неповажним причинам;

- обов’язки секретарші.

- заходи по поліпшенню професійнго рівня;

- учбова частина;

- проживати по адресу;

- вірна відповідь;

- хворий відкрив очі.

- слабувати очима;

- апелювати комісії;

- на протязі семестра;

- приймати участь у конференції;

- займати посаду.

- журавлина багата вітамінами;

- відмітимо як позитивне;

- кількість вірних схем лікування;

- хворий ангіною;

- звільнити по наказу.

- найбільш відоміший ВНЗ України;

- підписка на медичні журнали;

- привернувша мою увагу стаття;

- лікувати по схемі;

- не по силі.

- захворівший гепатитом;

- завідувач відділенням;

- пробачити медсестру;

- властивий для сорбентів;

- мати свою власну думку.

- розмовляти на англійській мові;

- кровоточаща рана;

- справка з місця роботи;

- мучитися спрагою;

- потребувати медичну допомогу.

- пануюча думка;

- змарнівши обличчя;

- свідчити факти;

- співробітник, виконуючий службові обов’язки;

- самий ефективний метод..

- обмеження по віку;

- не дивлячись на об’єктивні причини;

- об’єм робіт;

- сама складна операція;

заходи по поліпшенню обслуговування

- оточуюче середовище;

- довести про інформацію;

- вибувший із стаціонару;

- нападоподібна біль;

- сміятися над ним.

- знеболюючі засоби;

- об’єднати воєдино зусилля;

- зустрітись після десяти годин;

- студентові досягнення;

- знаючий лікар.

- у минулому місяці грудні;

- два факта;

- виникші питання;

- отримати по накладній;

- надіслати по факсу.

- припухші повіки;

- більш модернізованіший корпус;

- чотири великих контейнера;

- у тому місяці;

- шкудувати гроші.

- у наступному кварталі;

- медичні приладдя;

- два нестандартних вироба;

- піклуватись за хворого;

- ріжучий інструмент.

 поїхав по призначенню;
 гальмуючий фактор;
 доторкатися приладу;
 зараз без десяти три;
 в останній понеділок.

- дізнатись по газетам;

- лікуючі властивості;

- телефонував до нього;

- скільки годин?;

- у позаминулому році.

- початкуючий лікар;

- дані по обліку;

- відзначати про успіхи;

- на котру годину призанчено;

- їхнє обладнання.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-12-22T21:23:17+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Відредаговані словосполучення: -   
  хворий на грип
 гострий біль у ділянці серця
 виховні заходи 
  дякую вам
 українець за походженням
обіймати посаду
брати участь    
  завідувач відділенням
 дезінфекційний засіб
найскладніша операція
болевтамувальна дія
 довідник з фітотерапії
сучасне законодавство
протягом року
 повістка дня
 витяг з протоколу       
 знеболювальний засіб
 відсутній через хворобу; -     
 важкий стан хворого
 висловити  власну думку. -      
 багатий на вітаміни; -
 навколишнє середовище; -
 домашня адреса
 матеріальний стан
 заступник директора з виховної роботи
 найактивніший студент;
 лікувати хворого; - 
 скласти іспит
 говорити українською мовою
 вибувший зі стаціонару. - 
 завідувач терапевтичним відділенням;
 біль у ділянці шлунку       
 відпустка через хворобу   
захід з оздоровлення
витяг з історії хвороби. -
ставлення до роботи; - 
 жарознижувальний засіб;
 у важкому стані;
 характеристика студента ІІІ курсу; - 
 навчальний процес. -
 зворотня адреса; - 
 більше сімдесяти відсотків; - 
 секретар пішла у відпустку; -   
  прошу  звільнити мене  від занять; - 
  згідно з наказом. -
  вийняток із правил; -   
  на всяк випадок; -      
 інструктаж з техніки безпеки; -       
 за домовленістю; -
підпис засвідчено
задавнена хвороба
сумлінне ставлення до навчання; -
консультації щовівторка та щоп’ятниці
передплата на газети та журнали; --
ліки від усіляких хвороб -       
надіслати  поштою; -
відповідно до рішення 
є вакансія; -   
 дезінфекційний розчин; -  
укласти договір.   -      
 діяти згідно з розпорядженням; -    
 на наступній зупинці; -
 керівництво підприємством вважає, що...
прошу мене вибачити
 протягом минулих двох місяців.
 я вважаю, що студенти..
 засіб від нежитю; -
 зачинити двері кабінету; -   
 пропуски занять без поважних причин; -    
 обов’язки секретаря.
 заходи щодо поліпшення професійного рівня; -
 навчальна частина; -   
 проживати за адресою; -    
 правильна відповідь; -     
  хворий розплющив очі. -  
 мати хворі очі
  апелювати до комісії;
 протягом семестру
 брати участь у конференції
 обіймати посаду. -  
 журавлина багата на вітаміни;
 відзначимо як позитивне;
 кількість правильних схем лікування; - 
 хворий на ангіну; -     
  звільнити згідно з наказом. 
  найбільш відомий ВНЗ України
  передплата на медичні журнали; -    
  стаття. що привернула мою увагу
  лікувати за схемою
  не під силу.   -   
 хворий на гепатит
 завідувач відділом
 пробачити медсестрі;
 властивий сорбентам; -       
 мати власну думку.
 розмовляти англійською мовою; -
 кровоточна рана;
 довідка з місця роботи; -  
 мучить спрага; - 
 потребувати медичної допомоги. -
 головна думка
 змарніле обличчя;
 свідчити про факти; -      
 виконуючий службові обов’язки співробітник     
 найефективніший метод.
 обмеження за віком; -
 не зважаючи на об’єктивні причини; -  
 обсяг робіт
 найскладніша операція;
 заходи щодо поліпшення обслуговування -
 навколишнє середовище
 донести  інформацію;
 вибувший зі стаціонару;
 нападоподібний біль; - 
 сміятися з нього -
 знеболювальні засоби;
 об’єднати  зусилля; -
 зустрітись після десятої години
 досягнення студента
 досвідчений лікар.
 у минулому грудні
  два факти; -  
 виниклі питання
 отримати згідно з накладною      
 надіслати факсом  
 набряклі повіки; -     
модернізований корпус; -
 чотири великих контейнери; - 
 у минулому місяці; -
 шкодувати грошей. - 
 наступного кварталу; -      
 медичне приладдя; -
 два нестандартних вироби; -
 піклуватись про хворого; - 
різальний інструмент.
 поїхав за призначенням
гальмівний фактор;
торкатися приладу;
 зараз за десять хвилин третя година
в кінцевий понеділок.
-      
 дізнатися з газет; -
 лікувальні властивості
 телефонував йому
 котра година?
 позаминулого року.
 лікар-початківець
 дані з обліку
 відзначати успіхи
о котрій годині призначено;
 їх обладнання.