Допоможіть, будь ласка, зробити фонетичну транскрипцію тексту:
1. Сонячне проміння врізується в прогалини незвичайно ясними ударами, від яких запалюється гілля дерев.

1

Ответы и объяснения

2013-12-22T22:09:23+04:00
{сон'ачне пром'iн':а врізуйец'а в прогалини незвич'айно йасними ударами,в'iд йаких запал'уйец'а г'іл':а дерев}