Переведите в прошедшее время по звучанию в три столбика:
1 столбик/id/ 2 ст./t/ 3 ст. /d/


arrived close help want hurry look watch clean cook regret rob visit add push start live end wait count like trevel tidy laugh finish kiss post change open.
Помогите пожалуйста!

1

Ответы и объяснения

2013-12-22T18:29:10+04:00
1) /id/
arrived
want
regret
visit
add
start
end
count
tidy
post
2) /t/
close
help
look
cook
rob
push
like
laugh
kiss
3) /d/
hurry
watch
clean
live
travel
finish
change
open