Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-12-20T21:14:01+04:00
Земна кора постійно перебуває в русі. В одних місцях вона підіймається, в інших опускається. Однак рухи ці дуже повільні і недоступні для безпосереднього спостереження, про них можна суди ти лише за їх наслідками. Наприклад, по згинанню верств гірських порід у складки, по наявності в них розривів тощо. Тектонічні рухи є основним фактором формування рельєфу земної поверхні. Наука, яка вивчає рухи земної кори і створені ними структури  називається геотектонікою,  або просто  тектонікою  а самі рухи земної кори називають тектонічними рухами.
 За направленістю тектонічні рухи можуть бути вертикальними, або радіальними, і горизонтальними, або тангенціальними. Вертикальні рухи в свою чергу можуть бути незворотними (направленими в одну сторону) і зворотними, або коливними. Коливні рухи часто називають епейрогенічними,  тобто  створюючими  континенти,  бо внаслідок цих рухів відбуваються трансгресії і регресії морів, формуються обриси континентів.  Відомо ряд прикладів, що різноманітні споруди, які були колись збудовані на морському узбережжі, тепер знаходяться під водою або, навпаки, далеко від моря. Історичні відомості про ці споруди дають змогу нам судити про те, наскільки територія піднялася чи опустилася за час, що пройшов від їх побудови до наших днів. Широко відомо, що окремі  опускаються і море наступає на сушу.