Плиз решите, кто сможет первому лучшего ставлю))
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
1. Укажіть у дужках тип кожного складнопідрядного речення.

Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін переджнив'я. (.......)
Не знаю, який у неї голос, плач і сміх, (.......)
Навіть далекий вогник на хуторі теж здається зорею, що стала біля чийогось вікна.(.......) Наведіть власні приклади складнопідрядних речень зазначених типів.

2
. Укажіть у дужках, який засіб зв'язку (сполучник чи сполучне слово) використаний у поданих реченнях.

В цім місці річка, що текла, крутячись та петляючи між хребтами, робила круте коліно.(...........)
Раптом Сашко відчув, що хтось дивиться йому в спину. (.........)
Й на мить здалося Тарасові, що він крокує розливом білого цвіту. (..........)
Наведіть власний приклад двох речень із цим сполучником та омонімічним йому сполучним словом.

3. Розставте розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

Не в розкішних будинках котрих там не було не в бронзах і мармурах лежала краса Києва а в тих горбах зелених на яких він розтаборився в ярах численних засипаних квітками в журливих потічках що до могутнього Дніпра збігали.
Наведіть власний приклад речення подібної будови.

4. Накресліть схему поданого речення.
Особливо гирло Почайної розлилося широко, бо Дніпро не мав місця, щоб прийняти всю тую воду, яку вона несла йому в дарунок.

Наведіть власний приклад складнопідрядного речення з кількома підрядними. Накресліть схему цього речення.
5. Доповніть складнопідрядне речення, вписавши головну частину такого змісту, щоб в одному випадку утворилось речення з підрядним з'ясувальним, а в другому — з підрядним мети.
________________________________, щоб ми виступили на новорічному святі.
____________________________, щоб ми виступили на новорічному святі.

Наведіть власний приклад двох складнопідрядних речень різних типів з тією ж самою підрядною частиною.
6. Доповніть речення, вписавши підрядну частину; в кожному випадку вкажіть тип речення.
Я згадав, які______________(............. ).
Я зібрав газети, які____(..............).
Наведіть власний приклад двох складнопідрядних речень із підрядними різних типів, які мають той самий засіб зв'язку.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-12-20T20:55:33+04:00
1. причинове (Вона полізла нагору через те, що дах протік.)
    означальне(Нещасна людина, що добровільно і легко зрікається рідної мови.)
    з*ясувальне(Я люблю дівчину, яку побачив ще в дитинстві.)
2.сполучне слово
   сполучник
   сполучник
3. Не в розкішних будинках, котрих там не було, не в бронзах і мармурах лежала краса Києва, а в тих горбах зелених, на яких він розтаборився, в ярах численних, засипаних квітками, в журливих потічках, що до могутнього Дніпра збігали.