Склади добуток двох виразів і знайди його значення:
1) 806 - 243 і 35 - 27 ; 2) 3072 + 928 і 3672 : 9

1

Ответы и объяснения