срочно...
1)чому в процесі мітозу хромосоми розподіляються порівну в дочірніх клітинах?
2)роль хромосом та наслідки відхилень від їх нормальної будови?

1

Ответы и объяснения

2013-12-19T20:51:46+00:00
1). Біологічне значення мітозу полягає в строго однаковому розподілі редуплікованих хромосом між дочірними клітинами, що забезпечує утворення генетично рівноцінних клітин і зберігає наступність у ряді клітинних поколінь.
2). 
Хромосома — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНКклітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжнінуклеотидні послідовності.
До хромосомних захворювань  вiдносять форми патологiї, що клiнiчно проявляються множинними вродженими вадами розвитку, генетичним грунтом яких є вiдхилення вiд нормального вмiсту в клiтинах органiзму кiлькостi хромосомного матерiалу, тобто обумовленi геномними чи хромосомними мутацiями.
Майже всi хромосомнi захворювання супроводжуються багаточисленними ураженнями скелету, порушеннями психiки, вродженими вадами зовнiшнiх i внутрiшнiх органiв, затримкою росту, ураженням нервової, ендокринної та iнших систем, зниженою регенераторною функцiєю, пiдвищеною захворюванiстю i смертнiстю.