Напиши слова с артиклем a или an? 1) popcorn 2) cake 3) egg 4) orange juice 5) milk 6) ice cream 7) chocolate 8) pen 9) rulet 10) apple 11) ball 12) train 13) umbrella 14) water

2

Ответы и объяснения

2013-12-19T15:48:36+00:00
2013-12-19T21:35:04+00:00
1) -
2) a
3) an
4) an
5) -
6) -/an
7) -
8) a
9) -/a
10) an
11) a
12) a
13) an
14) -