Помогите пожалуйста!Позначте знаком + правильні визначення,а знаком - неправильні
1.На мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки немає рибосом
2.У комплексі Гольджі утворюються лізосоми
3.Лізосоми можуть розчиняти окремі компоненти клітин
4.Скоротливі вакуолі формуються з елементів комплексу Гольджі

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-12-18T23:57:35+04:00