допоможіть, будь ласка!
1. напишіть рівняння реакцій схема якої С2H2+O2 ->
вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння.

2. напишіть рівняння реакцій за якими можна здійснити такі перетворення: вапняк->негашене вапно->кальцій карбід->ацетилен->етилен->дибромоетен->тетрабромоетан

3. алкен масою 14г приєднує бром масою 32г . Обчисліть його відносну молекулярну масу. Напишіть молекулярну та напівструктурну формули.

4. спалили пропен об"ємом 50л . Який об"єм кисню та повітря витратився?

1

Ответы и объяснения

2012-02-11T22:17:47+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1. 2C_2H_2+5O_2=2H_2O+4CO_2

 Відповідь:7

2. CaCO_3=CaO+CO_2\\CaO+3C=CaC_2+CO\\CaC_2+2H_2O=C_2H_2+Ca(OH)_2\\C_2H_2+H_2=C_2H_4\\C_2H_4+Br_2=C_2H_4Br_2\\C_2H_4Br_2+2Br_2=C_2H_2Br_4+2HBr 

3.

 14 г                  32 г

C_nH_{2n}+Br_2=C_nH_{2n}Br_2

х г                    160 г

для повної взаємодії 14 г вуглеводню необхідно 32 г брому,а

для  --  //  --             х г_____________________160 г, звідки

х=14*160/32=70 г, тобто відносна молекулярна маса вуглеводню становить 70 

 Mr(C_nH_{2n})=12n+2n=70\\14n=70\\n=5 - це значить, що вуглеводень містить 5 атомів Карбону,підставивши які у загальну формулу,отримаємо молекулярну формулу:

 C_5H_{10} - це пентен

CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3 

4.

 50 л              х л

2C_3H_6+9O_2=6H_2O+6CO_2 

 44,8 л           201,6 л

1. Знайдемо об'єм кисню:

  для повного спалювання 44,8 л пропену необхідно 201,6 л кисню,а

  для  --  //  --                  50 л___________________х л, звідки

 х=50*201,6/44,8=225 л

2. Знайдемо об'єм повітря,ураховуючи,що об'ємна частка кисню у ньому становить 21%,то виходить:

 225 л - це лише 21%,а

 у л___________100%,звідки у=225*100/21=1071,43 л або 1,071 кубометр