1. Установіть відповідність між назвами ліній і точок на глобусі та небесній сфері.
1
глобус
2 небесна сфера А зеніт
Б Південний полюс світу
В Північний полюс світу
Г вісь світу
Г (я незнаю как писать украинскую букву г) меридіан
Д екватор
2. Полярна зірка вказує на:
А
схід В захід
Б північ Г південь
3. Виберіть твердження щодо впливу Сонця на Землю.
А
Освітлює Землю
Б Утримує Землю на орбіті
В Зігріває Землю
Г Усі відповіді правильні
4. Небесні тіла, що досягли поверхні Землі, мають назву:
А
астероїди В метеорити
Б метеори Г комети
5. Зміна пір року відбувається тому, що:
А
у Землі є природний супутник Місяць
Б
Земля віддалена від Сонця на 150 млн. км
В
Земля рухається навколо Сонця
Г
Сонце рухається навколо своєї осі
6. День і ніч бувають тому, що:
А Земля далеко розташована від Сонця
Б Місяць частково закриває Сонце
В Земля обертається навколо своєї осі
Г між Сонцем і Землею існують ще дві планети
7. Установіть послідовність виникнення Всесвіту.
А розширення Всесвіту
Б утворення частинок світла
В Великий Вибух
Г утворення небесних тіл

1

Ответы и объяснения

2013-12-21T14:35:06+00:00
6. День і ніч бувають тому, що:
 В Земля обертається навколо своєї осі