Ответы и объяснения

2013-12-18T13:06:03+00:00
№1
а) 15*4=60                                        а) 20*6=120
б) 280:7=40                                      б) 810:9=90
в) 320:40=8                                      в) 350:50=7

№2
а) Р=(132+132)*2=528                        а) Р=(124+124)*2=496
б) а=132:4=33                                    б) а=124:4=31

№2
116:80=1,45 длина поля                        96:120=0,8 ширина поля
спасибо))
2 вариант
слева первій справа второй
2013-12-18T13:10:28+00:00
S=V*t
a)
V=20км/ч
t=6ч
S=20*6=120км
b)
V=S/t
S=810км
t=9ч
V=810:9=90км/ч
c)
t=S/V
S=350м
V=50м/ч
t=350:50=7ч

2.P=4a
P-периметр квадрата
a-сторона квадрата

a) P-? a=124см
P=4*124=496см
P=496см

b) a-? P=124см
a=P:4=124:4=31см
a=31см

3) ширина прямоугольника =80м
длина прямоугольника=80:2=40м
a)
P=2(a+b)
P-периметр прямоугольника
a,b-стороны прямоугольника
P=2(80+40)=240м
S=ab
S-площадь прямоугольника
a,b-стороны прямоугольника
S=80*40=3200м²
b)
P=4a
P=240
м
P-периметр квадрата
a-сторона квадрата
a=240:4=60м
S=a²
S-площадь квадрата
S=60²=3600м²
c)
S-площадь прямоугольника=3200м²=32ар
S-площадь квадрата= 3600м²=36ар
2)
S-площадь прямоугольного поля = 96га=960000м²
длина=120м
ширина=x
S=ab
120x=960000
x=960000:120
x=8000м
ширина=8000м