акация, милиция, интеграция, революция

Ответы и объяснения

2013-12-18T15:45:02+04:00
Провокация. интонация. композиция. ликвидация. нация. грация. поляризация. санкция. легализация.
станция. акция. перфорация. интеграция. адаптация.
Лучший Ответ!
2013-12-18T15:45:54+04:00
Делегация, акация, аппликация, биостанция, биорегуляция, Венеция, вентиляция, декларация, жестикуляция, рация, революция, редакция, релаксация, операция