Зробити повний фонетичний розбір слів: волелюбність,контрастний,велетенський!

1

Ответы и объяснения

2013-12-18T14:21:31+00:00
Волелюбність - [в о л е л' у  б' н' і с' т']
контрастний  - 
[к о н т р а с н и й] 
велетенський - 
[в е л е т е н' ц' к и й]