Какая масса 10%-ного раствора сульфата натрия потребуется для реакции с 58 г. хлорида бария?

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-12-16T18:24:30+04:00
  Дано:
 W(Na2SO4)=10%        
Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl 
m(BaCl2)=58г                   1моль  1моль  1моль    2моль  
_______________
m(р-ра Na2SO4)-?
Решение:
n(BaCl2)=m/M=58г/208г/моль =0,28 моль 
n(Na2SO4)= 1/1 х 0,28моль =0,28 моль
m(Na2SO4)= n x M =0,28моль х 142г/моль=39,76 г 
m (p-pa Na2SO4)=m/W=39,76/0,1=397,6г
                      
моль приблизительно не 0.28 а 0.27
Комментарий удален
2013-12-16T20:48:09+04:00
Na2(SO4)+BaCl2==>BaSO4+2NaCl n(BaCl2)=58/208=0.27. n(BaCl2)=n(Na2SO4)  0.27*142=38.34          38.34-10%       100%-x         x=383.4