V=1/3 Sоснови *H - об'єм піраміди. Чому дорівнює об'єм піраміди? в основі якої лежить прямокутний трикутник з катетами 6см і 8см, а висота піраміди дорівнює 10см.

1

Ответы и объяснения

2012-02-06T21:46:50+04:00

обозначим прямоугольный треугольник АBC, <C прямой, по теореме пифагора: СB^2=6^2+8^2,  CB=10

по формуле Герона: Sabc=sqrt(p(p-a)(p-b)(p-c)), где p- полупериметр

найдем его: p=10+8+6/2=12см;

S=sqrt(12(12-8)(12-6)(12-10))=sqrt576=24см

надем объем: V=1/3S*h=1/3*24*10=80см^3