Допоможіть відповісти на питання!! Будь ласка :))

За якими ознаками члени речення поділяються на головні й другорядні?
Коли між підметом і присудком ставиться тире?Наведіть приклади
Чи може у простому непоширеному реченні бути більше двох слів?
Поясніть на прикладах,чим підмет відрізняється від додатка?
З'ясуйте різницю між узгодженим і неузгодженим означенням,наведіть приклади.
Що таке прикладка? Наведіть приклади.
За яких умов при прикладці ставиться дефіс,а коли вона береться в лапки?Проілюструйте прикладами.
Які є види обставин,чим вони виражаються?Наведіть прикладами.
Як не сплутати обставину і додаток,обставину й означення?Обгрунтуйте на прикладах.
Що таке порівняльний зворот?Коли він виділяється комами,а коли-ні?Наведіть приклади.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-12-14T15:42:39+00:00
Перед присудком - це,то,ось.
Нет не може бути 
Пiдмет - хто?що? Додаток - питпння непрямих вiдмiнкiв.
Прикладка - рiзновид означення виражений iменником,що дае другу назву,