Ответы и объяснения

2013-12-14T18:45:42+04:00
                                               Тарас Шевченко
                                             Думи моi думи моi
Тема: звернення Т.Шевченка до своiх дум iз сподiванням i вiрою у вiльне життя спiввiтчизникiв.
Iдея: засудження слабкостi,байдужостi,що роблять людину рабом.
                                              Леся Украiнка
                                           Давня весна
Тема: вiдтворення впливу приходу весни на хворобливий стан поетеси.
Iдея: возвеличення краси весняноi природи за сприянням якоi людина забуваэ про свою хворобу.
                                            Леся Украiнка
                                           Ви щасливi пречистii зорi
Тема: вiдтворення мрiй поетеси стати зорею ( зiркою )
Iдея : возвеличення прагнення Лесi Украiнки позбутися туги ( жалю ).