Напишите уравнение реакции:
а) залізо ==> ферум(2)оксид==>ферум(2)хлорид==>ферум(2)гідроксид==>ферум(2)оксид==>залізо.
б)магній==>магній оксид==>магній карбонат==>карбон(4)оксид==>кальцій карбонат==>кальцій оксид.

1

Ответы и объяснения

2013-12-13T19:10:31+00:00
А)FeO+2HCl=FeCl2+H2O
FeCl2+2NaOH=2NaCl+Fe(OH)2
Fe(OH)2=FeO+H2O (при нагревании)
б)2Mg+O2=2MgO
MgO+CO2=MgCO3
MgCO3+H20=MgO+H2O+CO2 (?)
CO2+CaO=CaCO3
CaCO3=CaO+C02 (при нагревании)