Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-12-13T16:04:36+04:00
Казактын ултык музыкасы добрыма атам казак байякгдан бери домбыра мен куй тартым ан салган тагы бир ултык аспам бар ол Кобыз ол уллтык аспап