Праця краща за лінь, пустощі та безділля. Людину красить не одежа, а добрі діла . Бджола мала, ф й вона працювита. Рання пташка росу п'є , а пізня слізки ллє. Щоб рибку з'їсти , треба в річку залізти

Зробіть звуковий запис поданих прислів'їв .

1

Ответы и объяснения

  • nellika01
  • почетный грамотей
2013-12-11T23:01:27+04:00
[ п р а ц ' а   к р а  шч а   за    л'і н'  , п у с т о ш ч' і  та    б е з д' і л: а ]
[ л'у д и н у   к р а с и т'  не    о д е ж а, а    д о б р'і     д'і л а ]
[ б дж о л а   м а л а .  а  й'  в о н а     п р а ц' о в и та ]
[ р а н:' а    п т а ш  к а    р о с у    п й'е , а    п'і з н' а  с л 'і з к и    л:'е ]
[шч о б    р и б к у    з й'і с т и,   т р е б а   в   р'і ч к у     з а л' і з т и  ]