Ответы и объяснения

2013-12-11T21:50:03+04:00
1 -3
2-  2,3 IZOMERI PO SKELETNUYU ( sepochka izomeriya )
3 - 11 svyaz v molekuli C3H8   
    H  H H
     I   I  I
 H-C-C-C-H
     I   I  I
     H H H