Аня и Таня весят вместе 40 кг. Таня и Маня 50кг. Маня и Ваня 90кг. Даня и Аня 60кг . Сколько весит Аня? : 1)15кг , 2)25кг , 3)10кг, 4)20кг.

2

Ответы и объяснения

2013-12-11T17:33:19+00:00
Аня - 20 кг, Таня - 20 кг, Маня - 30 кг, Ваня - 60 кг, Даня - 40 кг.
2013-12-11T17:35:44+00:00