Составьте по вопросам текст.
1.Сен кай калада (ауылда) турасын?
2.Кала (ауыл) кай жерде орналаскан?
3.Ол кандай кала (ауыл)?
4.Калада канша тургын бар?
5.Калада канша улт окiлдерi турады?
6.Кандай оку,мэдини орындары бар?
7.Калада кандай ескерткiштер бар?
8.Кала кошелерi кандай?
9.Калада кандай акшамаудандар бар?
10.Калада кандай онеркэсiп орындары бар?
________________________________________
ПРОСТИТЕ ЧТО НЕ НА КАЗАХСКОМ ПРОСТО В ПАНЕЛИ НЕ УСТАНОВЛЕН.
ВЕСЬ ТЕКСТ ПРО КАРАГАНДУ .

1

Ответы и объяснения

  • hzi11
  • середнячок
2013-12-11T22:45:29+04:00
1)мен караганда калада турамын.2)кала Казакстан Республикасына орналаскан.3)ол оте сулу,таза,улкен кала.4)калада 480075 тургын бар.5)калада 113улт окылдеры бар.6)мадиниет жане демалыстын орталыгы,театрлар,кино,мектептер,университтер бар.7)оте коп.8)кошелер таза,улкен,кне. сколько знаю