Який обэм водню виділився від взаємодії метанолу масою 6,4 г з металічним натрієм??

1

Ответы и объяснения

2012-01-31T22:45:32+04:00

6,4г                                хл

2СН3ОН+2Na=2CH3ONa+H2

64г                                22,4л

М(СН3ОН)=32

х=6,4*22,4/64=2,24л