Практична робота

Властивості етанової кислоти

Обладнання: оцтова кислота, індикатори, розчин натрію гідроксиду, магній, натрій карбонат, пробірки, штатив для пробірок.

Хід роботи

Дослід 1 Дія оцтової кислоти на індикатори.

До розчину оцтової кислоти добавте розчин лакмусу чи метилового орнжевого.

Висновок: Як змінилося забарвлення розчину? Що це засвідчує?

Дослід 2 Взаємодія оцтової кислоти з основами.

До розчину гідроксиду натрію, забарвленого фенолфталеїном, краплями додавайте розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину фенолфталеїну.

Висновок: Про що свідчать результати досліду? Складіть рівняння реакції у молекулярній та йонній формах.

Дослід 3 Взаємодія оцтової кислоти з металами.

У пробірку з розбавленою оцтовою кислотою помістіть стружку магнію. Спостерігайте виділення газу.

Висновок: Який газ виділяється? Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах.

Дослід 4 Взаємодія оцтової кислоти з солями.

У пробірку з розчином оцтової кислоти додайте сіль кислоти, слабкішої, ніж оцтова, наприклад карбонат натрію. Спостерігайте виділення газу.

Висновок: Який газ виділяється? Складіть рівняння реакціі в молекулярній та йонній формах.

Після кожного досліду описувати послідовність дій, спостереження.

Помогите!!!! Мне срочно нужно до среды!!

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-01-30T19:54:29+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

Д.№1.

 CH3C00H = CH3-COO- + H+

Метилоранж змінює своє забарвлення з оранжевого на червоний(а лакмус з фіолетового-на рожевий),що говорить про те,що у розчині кисле середовище.А так як індикатори змінюють забарвлення,з'єднуючись з катіонами Гідрогену(як у даному випадку) або аніонами гідроксо-групи,то відбувається електролітична дисоціація,тобто оцтова кислота є електролітом,хоч і слабким

Д.№2.

CH3COOH + NaOH =  CH3COONa + H2O

В результаті реакції бачимо,що при додаванні кислоти малиновий колір зникає,тобто розчин знебарвлюється,що свідчить про те,що реакція відбулася і утворилися нейтральні речовини(сіль-натрій ацетат і вода)

Д.№3.

2CH3COOH + Mg = (CH3COO)2Mg + H2 стрілка вгору

 В результаті бачимо бульбашки,що свідчать про виділення газу.Як і з мінеральними кислотами метали витискують Гідроген,в результаті чого утворюється водень

 Д.№4.

 2CH3COOH + Na2CO3 = 2CH3COONa + H2O + CO2 стрілка вгору

 В результаті реакції відбувається "закипання"(шипіння) маси,що говорить про виділення газу.Так як оцтова кислота сильніша за карбонатну,з якої утворений натрій карбонат,то вона витискує її зі складу солі.А нестійка за звичайних умов карбонатна кислота одразу розкладається на воду і вуглекислий газ(звідки і утворення в процесі реакції бульбашок).

Йонні рівняння,сподіваюсь,напишите самі на основі молекулярних