Яка маса осаду сульфату барію утвориться при взаємодії хлориду барію масою 16,8 г з сульфатом натрію?

1

Ответы и объяснения

2013-12-08T21:18:35+04:00
BaCl₂ + Na₂SO₄ → 2NaCl + BaSO₄↓
Складаємо пропорцію відносно мас речовин і їхнах молярних мас.

 \frac{16,8}{208}  \frac{х}{233}
(Перший дріб - відношення маси хлориду барію до його молярної маси, другий - відношення маси сульфату барію до його молярної маси)
х= \frac{16,8*233}{208} , х=18,8 г.

Відповідь: маса осаду 18,8 г.

Успіхів! ☼