Будь ласка допоможіть )
Обчисліть і зазначте об’єм (л) (н. у.) газу, що може утворитися при додаванні до розчину, який містить сульфатну кислоту масою 98,6 г, достатньої кількості алюмінію.

1

Ответы и объяснения

2013-12-08T18:44:44+04:00
2Al + 3H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3H₂↑

Складаємо пропорцію відносно мас речовин і їхніх молекулярних мас.

 \frac{98,6}{294}  \frac{х}{67,2}
(перший дріб - відношення маси сульфатної кислоти до її молярної маси, другий дріб - відношення об'єму водню до молярного об'єму)
Звідси х =  \frac{98,6*67,2}{294} , х=22,5 л.

Відповідь: може утворитись 22,5 л водню.

Успіхів! ☼