Определите количество вещества и число молекул в 2 кг углекислого газа

1

Ответы и объяснения

2013-12-08T08:07:35+00:00
M= 2 кг
M(CO2) = 12+16*2 = 44
(Количество вещества) - ню - v = m/M = 45,4 моль
N(число молекул) = v*Na= 45,4 * 6,02*10(в 23 степени) = 2, 73 * 10 ( в 25 степени) 
Na - число авогадро