Доведіть,що через точку,яка не належить даній площині,можна провести пряму,яка перетинає дану площину

1

Ответы и объяснения

2013-12-07T16:18:51+00:00
Спочатку запишемо векто нормалі n(а1, а2, а3). який буде напрамним вектором даної прямої а, що проходить через дану точку і перетинає площину.запишемо канонічне рівняння прямої х-х1\а1=у-у1\а2=z-z1\а3. перейдемо до параметричнихрівнянь прямої х=а1t+x1, y= a2t+y1, z=a3t+z1, де (х1, у1.z1) кординати даної точки. виконавши перетворення знайдемо координати точки в якійпряма перетинає площину