Розвяжіть будь ласка...
1.
Під час спалювання карбон (ІІ) оксиду об’ємом 112 л (н.у.) утворюється
карбон (ІV) оксид.
2. Визначте об’єм карбон (ІV) оксиду.


Обчисліть масу речовини кальцій фосфату кількістю
0,1 моль1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-12-07T16:32:34+04:00
1.
Дано:
V(CO) = 112 л
V(CO₂)-?

2CO+O₂→2CO₂

Складаємо пропорцію.

 \frac{112}{44,8}  \frac{x}{44,8}

Звідси х= \frac{112*44,8}{44,8}
х=112 л.
В: V(CO₂) = 112 л.

2.
Дано:
n(Ca₃(PO₄)₂) = 0.1 моль
m(Ca₃(PO₄)₂)-?

n= \frac{m}{M} , де m маса речовини, M - молярна маса.
m=n*M

m(Ca₃(PO₄)₂)= 0,1 * 310 = 31(г)