Ответы и объяснения

2013-12-07T11:08:57+04:00
Биз кустарды камкорлауымыз ти!с.Оларга жем шашып,су бер!п комек беру керек.Кустар болмаса,олардын эдем! эндер! болмацйын ед!.