Ответы и объяснения

2013-12-05T20:41:18+00:00
Одна з найдавніших цивілізацій, можна навіть сказати - одна з колисок людської цивілізації склалася більш чотирьох тисяч років тому в долині Інду, з центрами в Хараппи і Махенджо-Даро, але археологічні розкопки дали можливість встановити, що ще в III тисячолітті до н.е. тут існували великі міста - центри ремісничого виробництва, розвинене землеробство, торгівля, майнове розшарування населення. Харапський культура долини Інду, що існувала кілька століть раніше індоарійської, не справила суттєвого впливу на історичні долі народів долини Гангу, з якими і пов'язане виникнення одного з самобутніх, що зберегли до теперішнього часу свої культурні цінності цивілізацій Сходу. Джерела не дають достовірних відомостей про класову структуру та політичної організації суспільства харапський цивілізації. Однак наявні свідоцтва дозволяють судити про соціальне розшарування суспільства і розкладанні первіснообщинного ладу. У XVIII - XVII ст. до н. е.. Харапський цивілізація переживає період занепаду. Центри її занепадають. Це було викликано внутрішніми явищами .. Прихід індоарійських племен в середині II тисячоліття до н. е.. завершив занепад головних харапський центрів.Наука, на жаль, має в своєму розпорядженні мізерними історичними даними з цього періоду історії Стародавньої Індії. Повніше представлені історичні свідчення у так званій ведичної періоду. До нас дійшли літературні пам'ятники релігійного змісту - веди, що стали пізніше священними книгами індусів, а також твори народного епосу. Ведичний період позначився утворенням класового суспільства і держави, що деякі історики пов'язують з триваючим ряд століть хвилеподібним проникненням на територію Індії з північного заходу індоарійських племен. Великі досягнення в галузі виробництва спричинили за собою розшарування суспільства. З посиленням суспільної нерівності військовий вождь племені (раджа), який раніше вибирався зборами і міг бути зміщений їм, все більше піднімався над плем'ям, підпорядковуючи собі органи племінного управління. За посаду раджі йде боротьба між представниками знатних і могущесвенних пологів в племені. Згодом ця посада стає спадковою. Перший час велику роль продовжували грати народні збори, що надавали вплив при призначенні царя. Поступово із зібрання одноплемінників вони ставали зборами знати, наближених царя. Зменшення ролі народних зборів пов'язане з посиленням царської влади.Органи племінної адміністрації поступово перетворюються в державні органи. Заняття вищих посад у державної адміністрації було привілеєм рабовласницької знаті. Все більшого значення набуває царський жрець (пурохіта), який був також астрологом, радником царя. Племінна дружина поступово переростала у постійне військо на чолі з начальником (сенані, сенапаті). Народ обкладається податками. Так, бали, який раніше був добровільним підношенням вождю племені або даром богу, перетворився в обов'язковий і строго фіксується податок, який сплачується цареві через спеціальних чиновників. Так, на базі родоплемінних колективів виникають примітивні державні освіти, звісно, невеликі за територією, що брали форму монархій, у яких чільну роль грали брахмани, або олігархічні кшатрійскіе республіки, в яких політичне панування здійснювалося безпосередньо військової силою кшатріїв.