Переведите маленький отрывок
Название произведений переводить не нужно
Абай өлең жазуды 10 жасында («Кім екен деп келіп ем түйе қуған...») бастаған. Одан басқа ертеректе жазылған өлеңдері — «Йузи-рәушән», екіншісі — «Физули, Шәмси». «Сап, сап, көңілім», «Шәріпке», «Абралыға», «Жақсылыққа», «Кең жайлау» өлеңдері 1870 — 80 жылдар аралығында жазылған. Ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы — «Қансонарда» 1882 ж. жазылған. Алайда жасы қырыққа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап ықылас қойып, көзқарасы қалыптасып, сөз өнерінің халық санасына тигізер ықпалын түсінеді. Шығармалары үш жүйемен өрбиді: бірі — өз жанынан шығарған төл өлеңдері; екіншісі — ғақлия (немесе Абайдың қара сөздері) деп аталатын прозасы; үшіншісі — өзге тілдерден, әсіресе орысшадан аударған өлеңдері.

1
Название стихов нужно переводить?
нет

Ответы и объяснения

2013-12-05T22:19:21+04:00
С десяти лет Абай начал писать свои первые стихи(«Кім екен деп келіп ем түйе қуған...»)  А ранние стихи это   «Йузи-рәушән»,вторые такие как Сап, сап, көңілім», «Шәріпке», «Абралыға», «Жақсылыққа», «Кең жайлау» написаны были 1870-80-е годы  А поэтическое сильное творение это сочинение  «Қансонарда»  написана в1882 г После сорока у поэта раскрывается желание к худ,литературе,он своим исскуством влияет на сознание народа Его творения делятся на три категории или системы первое -сочинения которые писал сам поэт,второе- назидания -прозы поэта, и третье сочинение других авторов которые он перевел с другого языка,а именно с русского на казахские языки