Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі устапальными часткамі
прывядзице прыклад.

1

Ответы и объяснения

2013-12-05T18:59:40+00:00
Даданая ўступальная частка далучаецца да ўсёй галоўнай часткі пры дапамозе злучнікаў хоць, хай, нягледзячы на тое што і адказвае на пытанне нягледзячы на што? Змест даданай уступальнай часткі супярэчыць фактам, з'явам, падзеям, пра якія паведамляецца у галоўнай частцы: Было сапраўды цёмна, хоць за хмарамі гуляла поўня; Юрка хлопчык ужо вялікі, хай сабе замала год...; Нягледзячы на тое, што была позняя ноч, людзі яшчэ не спалі.