Спиши текст, ставлячи слова, що в дужках, у потрібному відмінку. Визнач відмінок іменників.
Ліс. Він зачаровує оксамитовим килимом моху, (прозорість) і (незворушність) повітря, неповторною(краса). Струнка береза у своєму (одвічне срібло) вітально змахує (шовкова хустина), сосна спроквола погойдує (міцне гілля). А плакуча верба водограйно струменить (зелена коса). Вона немов просить з (ра­дість) і (печаль), (гостинність) і (лагідність), явле­ною в мінливому шелесткому поклоні: зайди у тінь мою, спочинь!

1

Ответы и объяснения

2013-12-04T16:10:11+00:00
Прозоре , незворушливе, красою,одвічному сріблі, шовковою хустиною, міцним  гіллям, зеленою косою, радістю печалью гостинністю  лагідністю.