Впр.65.перекладіть англійською мовою,вживаючи дієслова у Present,Past,Future simple;present,past,future continuous.

1.вона була дуже щаслива,коли отримала приз.

2.подивись на кошеня!воно стрибає по кімнаті.

3.коли він фарбував стіну,він упав з драбини і забив руку.

4.якщо ви змішаете коричневий та білий кольори,ви отримаєте бежевий колір.

5.я поговорю з ним про це ,коли зустріну його.

6.мій син ще робитиме уроки,коли я прийду додому.

7.ми сподіваємось,що він візьме участь у цій роботі.

8.весь минулий тиждень він готувався до іспитів.

9.вчора о шостій вечора вона поверталась з роботи.

10.коли я прийшов додому,вдома нікого не було.

11.ми відпочивали в своїй кімнаті,коли батько повернувся з роботи.

12.я зайшов на кухню і побачив,що моя дружина готує обід.

13.вона подзвонить вам,як тильки отримає необхідну інформацію.

14.не приходьте завтра о другій годині:він буде зайнятим в цей час і не допоможе вам.

15. я думаю,що ми підемо на прогулянку, коли дощ вщухне.

1

Ответы и объяснения

2013-12-03T22:20:26+04:00
1.vona was very happy when received the prize.

2.podyvys on kitty ! , It jumps around the room.

3.koly he painted the wall, he fell from a ladder and put the arm.

4.If you mix brown and white colors , you get a beige color.

5.ya talk to him about it when meet him.

6.miy son still do lessons when I come home.

7.my hope that he will take part in this work.

8.ves last week he was preparing for exams.

9.vchora at six in the evening she returned from work.

10.koly I came home, the house was empty.

11.my resting in his room when his father returned from work.

12.ya went into the kitchen and saw that my wife was preparing dinner .

13.vona call you as tylky get the necessary information.

14.ne come tomorrow at two o'clock he would be busy at this time and will not help you .

15. I think we 'll go for a walk when the rain blows over .