Вызначце у словах нацiскныя склады. З нацiскных складоу састауце новыя словы.
1. Малiны, рамонкi.
2. Рака, шафа.
3. Маша, Мiлана, Коля.
Запiшыце словы, якiя атрымалiся, абазначце у iх нацiск.

1

Ответы и объяснения

2013-12-03T21:25:09+04:00
Націскную літару буду пісаць вялікай
малІны рамОнкі - лімОн
ракА шАфа - кАша
мАша мілАна кОля - малакО