1. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію :а) дорівнює масі
речовин, що утворилися в результаті реакції;б) періодично
змінюється під час хімічної реакції;в) менша за масу
речовин, що утворилися в результаті реакції;г) правильної
відповіді немає.2. Для позначення на письмі чотирьох молекул вуглекислого
газу використовуютьзапис :а) CO2б) 3O2в) 3CO2г) правильної відповіді
немає.3. Приклади формул тільки складних речовин наведені у
відповіді:а) CuO , O2 , Cu;б) HCl , H2O
, Al2O3 ;в) Al ,
; Al2O3 ,
AlCl3 ;г) правильної
відповіді немає.ІІ рівень4. Які явища називаються хімічними ?5. Визначте валентність Сульфуру в сполуках :H2S ,
SO3 , SO2
, CaS .6. Під час грози від блискавки загорілося дерево. Про які
явища йде мова в цьому реченні ? Поясніть свою відповідь.

ІІІ рівень7. Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій :а) Al + Cl2 AlCl3б) Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2в) HCl H2 + Cl2г) Fe2O3 + H2O Fe(OH)38. Складіть формули оксидів Натрію,
Купруму(ІІ),
Алюмінію.Обчисліть відносні молекулярні маси цих речовин.IV рівень9. При реакції фосфору з киснем утворюється фосфор(V) оксид.
Складіть рівняння хімічної реакції утворення цього оксиду.Обчисліть масові частки елементів в даній
речовині.1

Ответы и объяснения

2013-12-03T02:22:30+04:00
5.H2S(2),SO3(6),SO2(4),CaS(2)
7.А) 2AL+3CL2----->2ALCL3
   Б) 2AL+3H2SO4----->AL2(SO4)3+3H2
   B) 2HCL----->H2+CL2
   Г) Fe2O3+3H2O----->2Fe(OH)3
8. Na2O,CuO,AL2O3
Mr(Na2O)=62,Mr(CuO)=98,Mr(AL2O3)=102
9.  4P+5O2----->2P2O5 Mr(P2O5)=142
массовая доля фосфора 62/142*100%=43,66%
массовая доля кислорода 80/142*100%=56,34%