. Запишіть
подані словосполучення державною мовою.


Пятьюдесятью двумя
яблоками, к семистам шестидесяти шести шагам, полутора тоннами, на трёх файлах,
восемью четыре, восемью граммами, девяноста двум акциям, четырьмя миллионами
жителей, двумстам семидесяти двум гривням, нескольким миллиардам микробов,
сорока трём птицам, оба раза, тысячей километров.

1

Ответы и объяснения

2013-12-02T20:41:18+04:00
П'ятидесяти двома яблуками, до семистам шестидесяти шести кроків, півтора тоннами, на трьох файлах, вісьмома чотири, вісьмома грамами, дев'яносто двум акціям, чотирма мільйонами жителів, двомстам сімлесяти двом гривням, кільком мільярдам мікробів, сорока трьом птахам, обидва рази, тисячею кілометрів. ну как то так