Ответы и объяснения

2013-12-02T08:15:14+04:00
Астана-биздин тауелсиз Казакстан елимиздин бас каласы. Ол Есил озенинин бойында орналаскан. Астанада коптеген улкен гимараттар салынган. Мында жана тургын уйлер салынып жатыр. Гимараттардын алдында адеми гулдер егилген. Кошелердин бойында агаштар отыргызылган. Астана каласында 100-ден астам улт окилдери турады. Астана-оте адеми, жап-жасыл кала. Астана-болашагы улкен кала. Мен жазгы демалысымда Астанага кыдырып бардым. Маган Астана унады.